Gurman’s arbata EE
 
 
 
 

Pu erh

 
 

Pu Erh – gars?janti savo gydomosiomis savyb?mis arbata i? Junanio provincijos. ?mon?s, gyvenantys Junanio ir Tibeto pasienyje ?i? arbat? geria nuo sen? senov?s. Tradici?kai arbata nuo auk?t? kaln? perdirbimui ir pardavimui buvo gabenama dideliuose krep?iuose siauriais t?kstantme?i? giri? takeliais ? Pu’er miestel?. Nuo jo ir kilo ?ios visame pasaulyje pripa?intos arbatos pavadinimas.

Fermentacija: tai dalin?s fermentacijos arbata.

Arbatos auginimo regionai: ?i arbata gaminama tik Kinijoje.

Savyb?s ir poveikis: ?ios arbatos savyb?s ir spalva yra specifin?s fermentacijos, o tiksliau “konservavimo” pasekm?. Arbat?ol?s i? prad?i? fermentuojamos, po to tam tikromis bakterijomis apkre?iamos ir po to v?l fermentuojamos. Toks rauginimas suteikia Pu Erh arbatai unikali? savybi?. ? i arbata greitina med?iag? apykait?, ma?ina nutukim?, cholesterolio kiek? kraujyje. Tyrimai rodo, kad reguliariai, 3-4 kartus per dien?, geriant Pu-Erh arbat? ir valgant ?prast? maist?, netenkama dalies antsvorio.

Pu Erh arbatos paruo?imas: vienam puodeliui reikia vieno ?auk?telio arbat?oli?. Paprastai ?alioji arbata plikoma verdan?iu filtruotu vandeniu, pritraukimo laikas – 7-10 min.

Choose  Title

Back
 
 
Forward
 

JSK "Kavinukas"
Ateities st. 15, LT-03204 Vilnius
Phone +370 5 2796741, fax. +370 5 2796745
E-mail info@kavinukas.lt